Guldgruvan logotyp

Vår vision och värdegrund

Guldgruvans pedagoger är utbildade ledare inom utomhuspedagogik,
I ur och skur. Ett medvetet ledarskap där pedagogernas
förhållningssätt utgår från ett upplevelsebaserat lärande som
medupptäckare och medagerande.

Förskolan vilar på en demokratisk grund, alla människors lika värde,
jämställdhet och solidaritet.

Vi arbetar mot att skapa trygga, positiva upplevelser på förskolan och
i naturen tillsammans med barnen genom växelverkan -inne och
utemiljön.