Guldgruvan logotyp
Vi är en I ur och skur förskola som ligger centralt i Huddinge med plats för ca 27 barn mellan 1–5 år med en planerad ute/inne miljö för att stimulera och väcka lust till lärande. Vi har en rymlig gård med varierad terräng och växtlighet som tränar och utmanar motoriken.

Guldgruvan är ett föräldrakooperativ vilket möjliggör ett nära samarbete mellan er vårdnadshavare och oss pedagoger på förskolan. Det ger er som vårdnadshavare en god inblick i vår verksamhet.

Vi utgår från friluftsfrämjandes utomhuspedagogik I ur och skur. Utgångspunkten är ett upplevelsebaserat lärande som tillsammans med omsorg och utveckling bildar en helhet i barnens utbildning hos oss. Aktiva och engagerade pedagoger utforskar naturen tillsammans med barnen för att bilda gemensamma upplevelser vilket skapar goda relationer.

Verksamheten planeras utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö18). Barnkonventionen är en viktig del i det pedagogiska arbetet tillsammans med barnen.

Vi arbetar temainriktat där Barnens tankar, intressen och behov är grunden för den verksamhet som sker under dagen på förskolan.

Trygghet är grundläggande på Guldgruvan med fokus på personaltäthet med närvarande pedagoger där fortbildning sker kontinuerligt tex. Hjärt-och-lungräddning.

Vår kock lagar näringsrik och varierad kost planerad utifrån kostcirkeln. Matlagning sker både inomhus och utomhus.

Är ni intresserade eller nyfikna på vår verksamhet är ni välkomna att
kontakta oss och planera in ett besök.