Guldgruvan logotyp

Vår personal

Vi som arbetar på Guldgruvan

Vi strävar efter en trygg verksamhet där utbildningen planeras och anpassas efter barnens behov och intressen. Stärka barnen genom bekräftas och uppmärksammas varje dag. Vi satsar på hög personaltäthet och fortbildning för en kvalitativ verksamhet.

Lena

Rektor & Förskollärare, anställd 2005
Utifrån vår höga personaltäthet på Guldgruvan har vi pedagoger möjlighet att se och bekräfta varje barn. Det finns därmed också stort utrymme att ge barnen stöd och stimulans både enskilt och i grupp.

Malin

Barnskötare, anställd 2018
Verksamheten planeras utifrån läroplanens mål och syfte. Vi gör barnen delaktiga och ger dem inflytande genom att ta tillvara på deras tankar och idéer i verksamheten. Vi pedagoger vill väcka lusten och intresset till det livslånga lärandet.

Jessica

Biträdande rektor och förskollärare, anställd 2012
Guldgruvan är en liten, familjär förskola med hög personaltäthet, det gör att varje barns behov prioriteras och tillgodoses. Vi är även mycket måna om att både barnen och föräldrarna känner sig trygga och att alla får möjlighet att involvera sig i vardagen hos oss. Om dagarna är vi ute mycket i friska luften och i och med att en del av vår gård består av skog så använder vi även den som ett läromedel.

Ellen

Förskollärare, anställd 2019
Guldgruvan är en förskola med hög personaltäthet. Detta gör att det blir möjligt att driva en utbildning och undervisning som håller god kvalitet utifrån läroplanens mål. Barnens behov och intressen blir tillgodosedda tack vare den höga personaltätheten. Pedagogerna är lyhörda, närvarande och engagerade i barnens omsorg, lärande och utveckling.

Karla

Barnskötare, anställd 2021
Lärande och utveckling utgår från ett planerat innehåll eller kan uppstå spontant. Vi erbjuder barnen olika lärmiljöer både inomhus och utomhus. Genom att använda olika material får barnen möjlighet att vara aktiva i sin utveckling, upptäcka och skapa. Barnen utmanar sitt tankesätt och deras kreativitet utifrån läroplanens mål.

Katja

Kock, anställd 2022
Här på Guldgruvan vill vi servera barn en näringsriktig kost med möjlighet att vägleda dem i en hälsosam och hållbar livsstil. Vår målsättning är att arbeta utifrån Sapere-metoden där vi skapar nyfikenhet genom att uppleva med sinnena, utifrån lukt, smak, hörsel och känsel. Vi uppmuntrar och erbjuder barnen att prova på olika råvaror och maträtter samt arbetar utifrån att alla har rätt till eget tyckande.

Sarah

Barnskötare, anställd 2021
Guldgruvan är en förskola med hög personaltäthet vilket gör att vi bättre kan ta hänsyn till varje enskilt barns behov. Vi har ett nära lärande utifrån läroplanen där barnet alltid står i fokus. På förskolan är vi mycket ute och barnen får ta del av både ute och inne verksamhet och därifrån utmana deras förmågor och tankebanor. Vi pedagoger utvecklar både barnen och oss själva hela tiden utifrån ett engagerat lärande.