Guldgruvan logotyp

Vår personal

Vi som arbetar på Guldgruvan

Vi strävar efter en trygg verksamhet där utbildningen planeras och anpassas efter barnens behov och intressen. Stärka barnen genom bekräftas och uppmärksammas varje dag. Vi satsar på hög personaltäthet och fortbildning för en kvalitativ verksamhet.

Lena

Rektor & Förskollärare, anställd 2005
Utifrån vår höga personaltäthet på Guldgruvan har vi pedagoger möjlighet att se och bekräfta varje barn. Det finns därmed också stort utrymme att ge barnen stöd och stimulans både enskilt och i grupp.

Malin

Barnskötare, anställd 2018
Verksamheten planeras utifrån läroplanens mål och syfte. Vi gör barnen delaktiga och ger dem inflytande genom att ta tillvara på deras tankar och idéer i verksamheten. Vi pedagoger vill väcka lusten och intresset till det livslånga lärandet.

Emma

Kock, anställd 2016
De är viktigt att barnen får i sig en näringsrik och varierad kost. Maten ska se god ut och smaka gott. Nya smaker och maträtter är alltid spännande och bra att prova, men även smaker som barnen känner sig välbekanta med är också viktigt.

Ellen

Förskollärare (föräldraledig), anställd 2019
Kommer snart

Jessica W

Pedagog (studerar till Förskollärare), anställd 2012
Guldgruvan är en liten, familjär förskola med hög personaltäthet, det gör att varje barns behov prioriteras och tillgodoses. Vi är även mycket måna om att både barnen och föräldrarna känner sig trygga och att alla får möjlighet att involvera sig i vardagen hos oss. Om dagarna är vi ute mycket i friska luften och i och med att en del av vår gård består av skog så använder vi även den som ett läromedel.

Karla

Barnskötare, anställd 2021
Lärande och utveckling utgår från ett planerat innehåll eller kan uppstå spontant. Vi erbjuder barnen olika lärmiljöer både inomhus och utomhus. Genom att använda olika material får barnen möjlighet att vara aktiva i sin utveckling, upptäcka och skapa. Barnen utmanar sitt tankesätt och deras kreativitet utifrån läroplanens mål.

Nuran

Pedagog/Lokalvårdare, anställd 2019