Guldgruvan logotyp

Aktiviteter

Mulle, Knytte, knopp

Varje vecka besöker vi skogen i åldersindelade grupper Mulle, knytte och knopp utifrån friluftsfrämjandets verksamhet. Vi använder naturen som lärmiljö och upptäcker skogen tillsammans genom lek, sång, experiment och skapande.

Skogsmiljön skapar förutsättningarna till ett upplevelsebaserat lärande där barnen använder hela kroppen och alla sina sinnen.

Miniklubben – Rådsparken

Varje år får barnen möjlighet att medverka i Rådsparkens miniklubb.

Där får vi lära oss mer om djur och växter samt utveckla förståelse och nyfikenhet för vår omgivning och hur vi påverkar varandra.

Rörelse/rytmik

Fler tillfällen under året anordnar vi aktiviteter som fokuserar på rörelse och rytmik. Det är bland annat dans och mini-röris på gården till musik, Bamseloppet och vårspring.

Utflykt

Vi besöker regelbundet parker och skogar i förskolans närmiljö. Vi planerar även in längre utflykter.

Vi besöker kontinuerligt biblioteket i Huddinge.

Odling

Här på Guldgruvan odlar diverse grönsaker och rotfrukter i pallkragar på gården som vi under sensommaren skördar och som används i matlagningen på förskolan, resterna komposterar vi. Barnen får på så sätt följa odlingsprocessen, från frö till färdig grönsak till kompostering.

Syftet är att synliggöra och skapa förståelse för det naturliga kretsloppet samt intresse för hållbar utveckling.