Guldgruvan logotyp

Vår pedagogiska inriktning

Trygghet och relationer

Att alla barnen ska känna sig trygga, sedda och respekterade är den viktigaste utgångspunkten i Guldgruvans verksamhet.

Vi menar att trygghet både är en förutsättning för barnens lärande och ett viktigt mål i sig. Som pedagoger arbetar vi med positiv bekräftelse när barnen fattar självständiga beslut, tar ansvar eller prövar nya roller. Vi arbetar även med att stödja barnen i att skapa relationer till varandra som bygger på ömsesidig respekt och omtanke.

Upplevelsebaserat lärande

Vår syn på lärande utgår från insikten om att barn lär sig genom aktiviteter och upplevelser. Det handlar om planerade utflykter, skogspromenader och pyssel, men också om att se de pedagogiska möjligheterna i alla händelser som dyker upp i vardagen. Vad heter den där fina blomman? Ska vi räkna hur många fåglar vi ser i skogen idag?

Upplevelser leder till nyfikenhet som leder till lärande.

En av Huddinges I Ur och Skur-förskolor

Det upplevelsebaserade lärandet gäller både ute och inne, men på Guldgruvan satsar vi särskilt på att använda naturen som läromedel. En del i det arbetet är att förskolan under våren 2014 blev auktoriserad av Friluftsfrämjandet som en I Ur och Skur-förskola. Det innebär bland annat att personalen har ytterligare fortbildning genom en högskolekurs specialiserad på utomhuspedagogik. Idag leker barnen ute både för- och eftermiddag och går på lärorika skogspromenader minst en gång i veckan, så därför vill vi fortsätta att utveckla oss på det området.